Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
side-tittel-manøoslash;vrering Advokatene i Håndverkeren / Advokatene
Per Fr. Eckhoff
Roy Mosnesset
Tom A. Næss
Stein E. Sørensen
Merete S. Sørensen
Kontakt oss
 
 
 
 


Advokat Per Fr. Eckhoff

er født i 1949.
Cand. jur. i 1976 UiO.
Advokatbevilling fra 1978.
Advokatfullmektigstilling, egen advokatpraksis fra 1980. 1987-91 medlem og i 2 år formann i Advokatforeningens permanente lovutvalg for familierett, arv og skifte. Oppnevnt medlem av "Beerutvalget" i 1987 til utredning av viktige endringer av skifteloven og arveloven som ble lovfestet i 1990.
Tilsluttet Familierådgivningskontor i Sandvika som konsulent i 10 år. Arbeider særlig med familie- arv og skifterett herunder testamenter, dødsboskifter, ektepakter, samboeravtaler og barnefordeling samt generasjonsskifte, arveavgiftsspørsmål, eiendomsmegling og kontraktsoppgjør, personskadeerstatning og yrkesskader.

Tlf: 22 70 89 92
Email: pereckhoff@advokateneihandverkeren.com


Advokat Roy Mosnesset

Advokat Mosnesset avsluttet sin praksis i kontorfellesskapet Advokatene i Håndverkeren høsten 2014.

Han kan treffes på tlf: 90 92 38 45.


Advokat Tom A. Næss

er født i 1948.
Cand. jur. i 1976.
Advokatbevilling fra 1983.
Praksis fra offentlig forvaltning og næringslivet. Advokatfullmektig fra 1981 og egen advokatpraksis fra 1983. Formann i Barnevern juridisk forum i 3 år. Tilknyttet familievernkontorene i Lillestrøm og Jessheim som konsulent/rådgiver. Foreleser i forskjellige fora om arv og arveavgift. I tillegg til barnevernsaker og saker om barnefordeling og samværsrett, består arbeidsfeltet av generell familie-, arv- og skifterett, erstatningssaker ved personskader, arbeidsrett og husleiesaker.

Tlf: 22 70 89 95
Email: tomnaess@advokateneihandverkeren.com


Advokat Stein E. Sørensen

er født i 1950.
Cand. jur. i 1977
Egen advokatpraksis fra 1986.
Praksis fra privat næringsliv som personalssjef og advokat. Mangeårig erfaring som høyskolelærer i arbeidsrett.
Arbeider særlig med arbeidsrett og erstatningsoppgjør som følge av personskade etter trafikkulykker og yrkesskade/ pasientskade samt fast eiendom rettsforhold.

Tlf: 22 70 89 96
Email: steineriksorensen@advokateneihandverkeren.com


Advokat Merete Storhaug Sørensen

er født i 1954.
Cand. jur. i 1993
Arbeider særlig med erstatningsoppgjør som følge av personskade etter trafikkulykker og pasientskader.
Arbeider også med barnevern, spørsmål om samvær og barnefordeling.

Tlf: 22 70 89 97
Email: mer-soe@advokateneihandverkeren.comKontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91