Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
tilbake til startsiden
Hvor er du? Advokatene i Håndverkeren / Fagområder
  Arbeidsrett
Arv/skifterett
Barnevern
Erstatningsrett/
  Personskadesaker
Familierett/Samboer/
  Barnerett
Fast eiendom/Husleie/
  Eiendomsmegling
Inkasso/
  Tvangsfullbyrdelse
 
 
 
Har du problemer på din arbeidsplass, eller føler at du er blitt urettmessig/usaklig sagt opp fra din stilling kan vi hjelpe deg. Vi kjenner reglene i arbeidsmiljøloven og vet at mange arbeidsgivere ikke gjør det. Ta kontakt så snart som mulig etter at problemene har oppstått, eller du har mottatt oppsigelse eller avskjed.

Nedennevnte advokater kan kontaktes:
 
Stein E. Sørensen
Tlf: 22 70 89 96
Email: steineriksorensen@advokateneihandverkeren.com
 
Tom A. Næss
Tlf: 22 70 89 95
Email: tomnaess@advokateneihandverkeren.com

 Kontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91