Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
tilbake til startsiden
Hvor er du? Advokatene i Håndverkeren / Fagområder
Arbeidsrett
  Arv/skifterett
Barnevern
Erstatningsrett/
  Personskadesaker
Familierett/Samboer/
  Barnerett
Fast eiendom/Husleie/
  Eiendomsmegling
Inkasso/
  Tvangsfullbyrdelse
 
 
 

Mange ønsker å påvirke den fremtidige arvesituasjon mens de fremdeles lever, ved å dele ut gaver, forskudd på arv og skrive testament. Slik kan det også spares stor beløp i arveavgift. Dette reguleres av tildels kompliserte regler, og det er da fornuftig og lønnsomt å ha juridisk bistad.

Rettsområdet har mange "snubletråder" slik at det er viktig at arbeidet blir gjort riktig. Særlig kan utdeling fra gjenlevende ektefelle i uskiftet bo by på juridiske utfordringer.

Dagens familiesituasjon med mange brutte forhold og særkullsbarn har også økt behovet for opprettelsen av testamenter og ektepakter.

Når en nær slektning er gått bort, oppstår det et dødsbo. Dette skal så skiftes mellom arvingene. Offentlig skifte ved oppnevnt bobestyrer er i dag en kostbar ordning og de fleste velger privat skifte. Her er det viktig at korrekte meldinger blir sendt til skifteretten, skattefogden og ligningskontoret. Vi kan hjelpe til med dødsboet og med nødvendige meldinger til myndighetene. Vi sørger for eventuelle takster over eiendommer og eiendeler av større verdi, samt en riktig fordeling av arven. Vi tar oss av eventuelle salg av fast eiendom og løsøre. Vi gir råd om arvefrafall for å spare arveavgift. Arveavgiften utgjør for barn fra 8 til 20 % av arvebeløp over kr. 550.000,- og for andre arvinger 10 til 30 %.

Nedennevnte advokater kan kontaktes:
 
Per Eckhoff
Tlf: 22 70 89 92
Email: pereckhoff@advokateneihandverkeren.com
 
Tom A. Næss
Tlf: 22 70 89 95
Email: tomnaess@advokateneihandverkeren.com

 Kontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91