Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
tilbake til startsiden
Hvor er du? Advokatene i Håndverkeren / Fagområder
Arbeidsrett
Arv/skifterett
  Barnevern
Erstatningsrett/
  Personskadesaker
Familierett/Samboer/
  Barnerett
Fast eiendom/Husleie/
  Eiendomsmegling
Inkasso/
  Tvangsfullbyrdelse
 
 
 

Mange som kommer i forbindelse med barnevernet vil føle frykt og usikkerhet. Det har sammenheng med at når mediene tar opp slike saker så er det ofte saker der barnevernet har grepet inn og tatt barn fra sine foreldre. De sakene der barnevernet setter inn hjelpetiltak i hjemmene er mange flere, men har sjelden interesse for mediene. Uansett hva barnevernet gjør, eller planlegger å gjøre i en sak, må det følge den loven de er satt til å forvalte; lov om barneverntjenester.

Hvis du er part i en barnevernssak, enten som forelder eller som barn/ungdom, har du rett til bistand fra advokat. Dersom barnevernet vil sette inn alvorlige tvangstiltak, har du også krav på advokatbistand på det offentliges bekostning, uansett inntektsforhold. Det er ikke alltid like lett å vite hva man har krav på eller rett til i slike saker og hvilke løsninger som er de beste. Vi kan bistå deg og gi deg råd underveis.

Nedennevnte advokater kan kontaktes:
 
Tom A. Næss
Tlf: 22 70 89 95
Email: tomnaess@advokateneihandverkeren.com
 
Merete Storhaug Sørensen
Tlf: 22 70 89 97
Email: mer-soe@advokateneihandverkeren.com

 Kontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91