Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
tilbake til startsiden
Hvor er du? Advokatene i Håndverkeren / Fagområder
Arbeidsrett
Arv/skifterett
Barnevern
  Erstatningsrett/
  Personskadesaker
Familierett/Samboer/
  Barnerett
Fast eiendom/Husleie/
  Eiendomsmegling
Inkasso/
  Tvangsfullbyrdelse
 
 
 

Forsikringsoppgjør etter personskader er et område der de fleste trenger profesjonell bistand. Kontakt med advokat tidlig etter en skade, kan gi viktige innspill for hvordan du bør forholde deg til leger og forsikringsselskap. Sakene tar ofte lang tid. Vi kan dette saksområdet og vil påskynde oppgjøret så mye som mulig, eventuelt ved à kontoutbetalinger.

Vi bistår deg også hvis du har vært utsatt for feilbehandling hos lege/sykehus og har fått varig mén av den grunn. Vi hjelper deg så du får den erstatningen du har krav på.

Dersom du er blitt skadet ved en yrkesskade, eller har fått en yrkessykdom, er det viktig å gjøre de riktige ting i forhold til så vel trygdekontor som forsikringsselskap. Vi kan hjelpe deg med dette vanskelige arbeidet.

Tap av forsørger ved ulykke eller yrkesskade, kan utløse krav om erstatning.

Nedennevnte advokater kan kontaktes:
 
Stein E. Sørensen
Tlf: 22 70 89 96
Email: steineriksorensen@advokateneihandverkeren.com
 
Tom A. Næss
Tlf: 22 70 89 95
Email: tomnaess@advokateneihandverkeren.com
 
Per Eckhoff
Tlf: 22 70 89 92
Email: pereckhoff@advokateneihandverkeren.com

 Kontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91