Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
tilbake til startsiden
Hvor er du? Advokatene i Håndverkeren / Fagområder
Arbeidsrett
Arv/skifterett
Barnevern
Erstatningsrett/
  Personskadesaker
  Familierett/Samboer/
  Barnerett
Fast eiendom/Husleie/
  Eiendomsmegling
Inkasso/
  Tvangsfullbyrdelse
 
 
 

Dette er et stort rettsområde som dekker alt fra ektepakter, partnerskapsavtaler og samboeravtaler til separasjon, skilsmisse og samboeroppløsning, med behov for avtaler om barn (foreldreansvar, omsorg og samvær) og om fordeling av eiendeler.

Det er ofte hensiktsmessig å lage ektepakt (f.eks. om særeie) eller samboeravtale og testament allerede før man gifter seg eller flytter sammen. Har man ikke gjort det, bør man vurdere å gjøre det raskest mulig etterpå, mens man fortsatt er gode venner. Dette ikke bare fordi man senere kan bli uvenner, men også fordi den ene, eller begge, kan falle bort plutselig og uventet. Det kan oppstå store problemer for de gjenlevende dersom partene ikke har satt opp avtaler om formuesforholdet seg imellom.

Det kan være svært vanskelig å bli enige om hvor barna skal bo fast hvis partene flytter fra hverandre. Til hjelp med dette, og for å ivareta barna, er det ved lov bestemt at foreldre må gjennom mekling før de får separasjon eller kan gå til retten med tvister om barna. Vi hjelper dere med å prøve å komme til enighet om omsorgsspørsmål og samværsrett og bistår i retten dersom enighet ikke oppnås.

Vi kan hjelpe deg med å utarbeide de aktuelle og nødvendige dokumenter og avtaler du trenger. Vi kan gi råd enten du planlegger å gifte deg, eller å inngå samboerforhold. Vi hjelper deg også dersom du trenger bistand i forbindelse med samlivsbrudd og oppløsning av felleseie og sameie.

Nedennevnte advokater kan kontaktes:
 
Tom A. Næss
Tlf: 22 70 89 95
Email: tomnaess@advokateneihandverkeren.com
 
Per Eckhoff
Tlf: 22 70 89 92
Email: pereckhoff@advokateneihandverkeren.com
 
Merete Storhaug Sørensen
Tlf: 22 70 89 97
Email: mer-soe@advokateneihandverkeren.com

 Kontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91