Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
tilbake til startsiden
Hvor er du? Advokatene i Håndverkeren / Fagområder
Arbeidsrett
Arv/skifterett
Barnevern
Erstatningsrett/
  Personskadesaker
Familierett/Samboer/
  Barnerett
  Fast eiendom/Husleie/
  Eiendomsmegling
Inkasso/
  Tvangsfullbyrdelse
 
 
 

Et for oss viktig arbeidsområde er fast eiendoms rettsforhold. Vi har kompetanse innenfor følgende områder:

Reklamasjon etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven
Med vår lange erfaring i å behandle tvister mellom kjøper og selger av leiligheter og andre eiendommer, vil du få en rask vurdering av om din sak er verdt å gå videre med. Vær oppmerksom på riktig reklamasjon og at det er noe som heter foreldelse. Samtidig vil vi vurdere eventuelt ansvar for takstmann og megler.

Tvister om eiendomsrett, naboforhold, veirett m.m.
Tar din nabo seg til rette på din eiendom? Vi hjelper med avklaring av dine egne og naboens rettigheter.
Har naboene fått kjøre over din eiendom i 50 år og nå ønsker du at det skal opphøre? Naboene motsatte seg dette, men Borgarting lagmannsrett gav våre klienter medhold etter en spennende prosedyre.

Eiendomsmegling/Kontrakter
Vi har ordinær eiendomsmegling til konkurransedyktige priser, men bistår også med kontrakter og økonomiske oppgjør dersom du selv har funnet kjøperen.

Husleie
Vi hjelper deg med kontraktsutforming og konflikter omkring leieforhold.

Nedennevnte advokater kan kontaktes:
 
Tom A. Næss
Tlf: 22 70 89 95
Email: tomnaess@advokateneihandverkeren.com
 
Per Eckhoff
Tlf: 22 70 89 92
Email: pereckhoff@advokateneihandverkeren.com

 Kontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91