Advokatene i Håndverkeren - Startsiden
tilbake til startsiden
Hvor er du? Advokatene i Håndverkeren / Fagområder
Arbeidsrett
Arv/skifterett
Barnevern
Erstatningsrett/
  Personskadesaker
Familierett/Samboer/
  Barnerett
Fast eiendom/Husleie/
  Eiendomsmegling
  Inkasso/
  Tvangsfullbyrdelse
 
 
 

I løpet av de siste 25 årene har vi hatt fast inkasso for banker, forretningsdrivende og privatpersoner. Sakene blir fulgt opp av advokater som også bistår dersom det skulle bli nødvendig å prosedere saken i retten. Ta kontakt for en uforbindtlig prat om betingelser m.m.

Nedennevnte advokater kan kontaktes:
 
Per Eckhoff
Tlf: 22 70 89 92
Email: pereckhoff@advokateneihandverkeren.com

 Kontakt oss

Advokatene i Håndverkeren
Rosenkrantz' gate 7
0159 Oslo
E-post
Telefon
Telefax
Se advokatene
22 70 89 90
22 70 89 91